Dovoľujeme si vám dať do pozornosti TECHNICKÝ NÁKRES VOZIDLA nadrozmernej a/alebo nadmernej prepravy s tovarom, vhodný na predloženie povoľovaciemu správnemu orgánu OÚpreCDaPK, alebo správcovi komunikácie, v bežne dostupnom programe Office - formátu excel.

Prezentáciu konečného vzhľadu si môžete pozrieť  PREZENTÁCIA

   Práca s týmto formátovaným excelom, ktorý je zväčša bežnou súčasťou vášho počítača, takže žiadna inštalácia, súbor uložíte a ihneď môžete s ním začať pracovať. Vyžaduje len bežné znalosti práce s "PC". Základom sú tri zošity na jednotlivé prevedenia (náves, príves, žeriav), OBJEDNAŤ PROGRAM  (všetky tri za 120,-- eur., alebo sólo po 50,-- eur).

   Možnosť objednať jednorázový dokument vo formáte .PDF za poplatok 5,-- eur s možnosťou opakovaného zadania: OBJEDNÁVKA V PDF.
(Pod pojmom program rozumej - predformátovaný zošit excelu)